Heltzens minnefond

Styret i Rana Historielag administrerer Iver Ancher Heltzens minnefond.

Formålet med fondet er å stimulere til kultur- og naturhistorisk arbeid og forskning med lokal tilknytning. Dette skjer ved årlig utdeling av stipender og støtte til prosjekter, forskning og annet arbeid som er interessant i lokalmiljøet.

Arbeidet skal enten være aktuelt som stoff i Årbok for Rana og/eller ha et generelt høyt kvalitetsnivå.

Søknadsfrist er ved hvert årsskifte, og begrunnet søknad sendes til post@ranahistorielag.no eller Rana historielag, Postboks 1130, 8602 Mo i Rana, merket ”Heltzen”.

Historielagets styre vil vurdere innkomne søknader, avgjørelsen offentliggjøres på årsmøtet.