Velkommen til Ranas spennende og mangfoldige historie!

Rana historielag har som formål å spre opplysning om Ranas historie, og å legge forholdene til rette for forskning innenfor lokal arkeologi, stedsnavn-, folkeminne- og folkelivsgransking, geologi, botanikk og zoologi.

Historielaget ble stiftet i 1959. Det har for tiden 360 medlemmer.

Årbok for Rana

Årlige utgivelser siden 1968. Nesten alle årbøker kan bestilles.
Les mer…

 


Andre Rana-bøker

Rana historielag har i årenes løp gitt ut 6 andre lokalhistoriske bøker.
Les mer…