Velkommen til Rana Historielag

Bli bedre kjent med Ranas spennende og mangfoldige historie!

“Torvet i Moholmen år 1900” malt av Johan Trønsdal

Ranas spennende og mangfoldige historie!

Hvem er vi?

Rana historielag ble stiftet i 1958, og ble i 1967 slått sammen med Rana museumslag. Det har i alle år vært viktig for laget støtte opp om den lokale museumsvirksomheten.

Lagets viktigste oppgaver er å samle og formidle opplysninger om den lokale kultur- og naturhistorien. Det gjør vi ved utgivelsen av Årbok for Rana, ved møter og foredrag – og ved tildeling av stipender til lokalhistoriske formål.

Les mer om historielaget

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Rana Historielag? Medlemskontingenten er for tiden 300 kr pr år. Som medlem kan du delta på lagets årlige medlemstur, og du mottar medlemsbrev med oppdatering på møteaktivitet og informasjon om pågående prosjekter. I ditt medlemskap inngår ett eksemplar av årboka som deles ut på “Årbokmøtet” eller sendes deg pr posten mot en kostnad på kr 100.-. Innmelding kan skje ved henvendelse til leder, sekretær eller kasserer. Du kan også fylle ut / sende  kontaktskjema

Vårt kontonummer er 4510.20.18293 

årboka

Årbok for Rana

I ditt medlemskap inngår ett eksemplar av Årbok for Rana. Årboka er historielagets viktigste aktivitet, og er utgitt hvert år siden 1968. Årboka har stoff fra lokal kulturhistorie; om personer, opplevelser, arbeid, handle, industri, musikk, teater og idrett. I Mange år har årboka hatt et hovedtema, som f.eks. krigshistorie, samferdsel, viktige kvinner i historien, teaterhistorie. Her kan du lese mer om hovedtema og innhold i årbøkene.

fortellerkveld2

Delta på lagets møter

Rana Historielag har ca. 360 medlemmer. Vi arrangerer to faste medlemsmøter i året; årsmøte i mars og årbokmøte i november der den nye årboka presenteres. Til alle møtene inviteres foredragsholdere og det serveres kaffe med noe godt til. I tillegg arrangeres Ranahistorier i samarbeid med Rana slektshistorielag. Disse fortellerkveldene er åpen for alle og er blitt en populær aktivitet første tirsdagen i hver mnd. Tema og tidspunkt publiseres på lagets FB gruppe.

medlemstur2

Årlig medlemstur

Som medlem kan du delta på lagets årlige medlemstur. Medlemsturene legges opp som heldags utflukter med besøk og guide til historiske bygninger eller steder i regionen vår. Medlemsturene byr også på trivelig selskap med gamle og nye bekjente og god servering.

Våre Nyheter

Fortellerkvelder

Rana historielaget arrangerer sammen med Rana slektshistorielag og Rana Museum fortellerkvelder med spennende Ranahistorier første tirsdagen hver måned med unntak av ferietid og høytid. Fortellerkveldene

Les Mer »

Blåskilt I Rana

I 2022 tok Rana museum og Rana historielag initiativ til å velge ut og markere kulturhistoriske byggverk i Rana med spesiell skilting – såkalte Blåskilt.

Les Mer »
årbok for rana 2023
Et viktig bidrag til lokalhistorien

Årbok for Rana

Årboka har vært en årlig publikasjon av historielaget siden 1968, og det er mulig å bestille nesten alle årsbøker.

Hovedtema i Årbok for Rana 2023 er den nordøstlige delen av Rana kommune. Årboka kan i tillegg by på et bredt spekter av artikler og gode historier fra Rana på sine 300 sider. Innholdet i årboka varierer fra år til år, men kan inkludere temaer som: 

  • Historiske hendelser, personer og bilder fra Rana-området.
  • Lokale kulturtradisjoner som mat, musikk og håndverk.
  • Historisk arkitektur og bygninger i Rana.
  • Lokale næringer som fiske, gruvedrift og landbruk.
Handlekurv