Velkommen til Ranas spennende og mangfoldige historie!

Rana historielag har som formål å spre opplysning om Ranas historie, og å legge forholdene til rette for forskning innenfor lokal arkeologi, stedsnavn-, folkeminne- og folkelivsgransking, geologi, botanikk og zoologi.

Historielaget ble stiftet i 1959 og har for tiden 360 medlemmer. Som medlem i Rana historielag får du årboka gratis, du blir oppdatert på lagets mange aktiviteter og kan delta på både turer og arrangement. Årskontingenten er kr 300.- Ønsker du å registrere deg som medlem trykk her.

Årbok for Rana

Årlige utgivelser siden 1968. Nesten alle årbøker kan bestilles.
Les mer…

Hovedtema i Årbok for Rana 2022 er fjellgårdene ved mellomriksveien E12 fra Ildgruben til Umbukta. Årboka kan i tillegg by på et bredt spekter av artikler og gode historier fra Rana på sine 300 sider.

 


Andre Rana-bøker

Rana historielag har i årenes løp gitt ut 6 andre lokalhistoriske bøker.
Les mer…

 

 

Stedsnavn
Rana historielag arbeider med å samle inn flere stedsnavn fra inn- og utmark i Rana, som legges inn i en søkbar database ved Arkiv i Nordland. Det er mange hvite felt i Rana, men her kan du se hva som allerede er lagt inn ved å gå inn på linken nedenfor:

https://nordlandsatlas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f4795dcb2abb4c2e8222d0de8df32019