Vår nettbutikk er for øyeblikket utilgjengelig.

Styret

“Torvet i Moholmen år 1900” malt av Johan Trønsdal

Styremedlemmer

Per Gunnar Hjorthen
Per Gunnar Hjorthen

Leder

Dag Oddvin
Dag Oddvin Sætran

Styremedlem

Bjørn Rune Sørensen
Bjørn Rune Sørensen

Kasserer

Snorre Petersen
Snorre Petersen

Varamedlem

Valgkomité

Wenche Hjelmseth
Wenche Hjelmseth

Valgkomité

Birgit Granhaug
Birgit Granhaug

Valgkomité

Revisor

Bernt Berntsen
Lars Trønsdal