Vår nettbutikk er for øyeblikket utilgjengelig.

Bøker

“Torvet i Moholmen år 1900” malt av Johan Trønsdal

Årbok for Rana

Den årlige utgivelsen av Årbok til Rana Historielag har vært i opplag siden 1968, og nesten alle tidligere utgaver kan bestilles. Innholdet i Årboka varierer fra år til år, men kan omfatte temaer som historiske begivenheter, personer og bilder fra Rana-området, lokale kulturtradisjoner som mat, musikk og kunsthåndverk, historisk arkitektur og bygninger i Rana, og beskrivelser av lokale næringer som fiske, gruvedrift og landbruk.

årbok 2023

Andre utgivelser

Rana historielag har gitt ut 6 bøker som omhandler viktige sider av Ranas historie. Alle bøkene (unntatt Rana-albumet som er utsolgt) kan bestilles ved fra nettbutikken vår. 

  • Malm, makt og mennesker
  • Ranens Beskrivelse
  • Det lengtende sinn
  • Norske foleeventyr og sagn
  • Ranas skolehistorie

Malm, makt og mennesker

Ranas historie er fortalt som en endringsprosess gjennom fire hovedfaser. Den første perioden, 1890–1940, var preget av internasjonal gruveindustri og av sosialdemokratiets gradvise framvekst. I den andre fasen ga den tyske okkupasjonsmakta arbeid og økonomisk blomstring, men førte også med seg store menneskelige lidelser, særlig for de mange russiske krigsfangene som fantes i området. Med etableringa av Norsk Jernverk i 1946 skjedde ei utvikling med tilflytting, tettbebyggelse og tungindustri. Den statlige industriperioden utgjør et nasjonalt intermesso i Ranas historie, og avløses rundt 1990 av en periode hvor produksjonsforholdene igjen preges av internasjonale økonomiske bånd og utenlandsk eierskap.