Bli medlem

Medlemskontingenten er 300 kr pr år. Du får delta på lagets møter og den årlige medlemsturen. I tillegg får du som medlem et eksemplar av årboka gratis, den deles ut på “Årbokmøtet” eller sendes i posten mot en kostnad på kr 100.-. Innmelding kan skje ved henvendelse til leder, sekretær eller kasserer. Du kan også fylle ut / sende kontaktskjemaet.

Vårt kontonummer er 4510.20.18293