Retningslinjer

“Torvet i Moholmen år 1900” malt av Johan Trønsdal

Iver Anker Heltzens minnefond

Rana Historielag ga i 1981 ut Iver Anker Heltzens verk: ”Forsøg til Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjeld i Norlandene”. Iver Anker Heltzens minnefond ble opprettet i anledning 200-årsdagen for Heltzens fødsel og på grunnlag av salgsinntektene fra denne boka. Fondet trådte i kraft 4. mars 1985.

 

Formål

Formålet med I.A. Heltzens minnefond er å stimulere til kultur- og naturhistorisk arbeid og forskning med lokal tilknytning til Rana.

 

Virkemidler

Dette kan skje ved utdeling av stipender og støtte til prosjekter, forskning og annet arbeid som er interessant i lokalmiljøet. For å gjøre dette til et kjent og benyttet stipend etterstrebes en årlig utlysning av stipender.

 

Kvalitetskrav

Arbeidet skal enten være aktuelt som stoff i Årbok for Rana eller ha et generelt høgt kvalitetsnivå.

 

Administrasjon

Fondet inngår i Rana historielags regnskap og balanse og skal administreres av lagets styre. Styret kan søke bistand fra ekstern ekspertise. Størrelse på stipender/ støtte avgjøres av styret.

 

Økonomi

Fondets midler skal benyttes til det ovenstående, og vil søkes utvidet med for eksempel gaver fra organisasjoner og det offentlige.

Handlekurv