Vår nettbutikk er for øyeblikket utilgjengelig.

Hvem er vi?

“Torvet i Moholmen år 1900” malt av Johan Trønsdal

Test 1

Formål og aktiviteter

Rana historielag ble stiftet i 1958, og ble i 1967 slått sammen med Rana museumslag. Det har i alle år vært viktig for laget støtte opp om den lokale museumsvirksomheten.

Lagets viktigste oppgaver er å samle og formidle opplysninger om den lokale kultur- og naturhistorien. Det gjør vi ved utgivelsen av Årbok for Rana, ved møter og foredrag – og ved tildeling av stipender til lokalhistoriske formål.

Historielaget har også tatt initiativ til og/eller deltatt i prosjekter som fremmer interessen for lokalhistorie. Eksempler på dette er oppsetting av Blåskilt, Haakon Loe-verkstedet og Helge Monsens bymodell.

 De siste årene har medlemstallet vært ca. 360, herav 3 æresmedlemmer. Laget har et styre på 7 medlemmer som velges på Årsmøtet, og en redaksjonskomite for årboka på 6 medlemmer som velges av styret.

Moment Rana AS

Rana historielag eier 1/12 del av aksjeselskapet Moment Rana AS, som eier lokalene der Rana museum og Vitensenter Nordland er leietakere. Selskapet kjøpte i 2017 det tidligere kjøpesenteret Fjordsenteret og bygget det om til museum og vitensenter. De øvrige aksjene eies av Rana kommune.

Siden 2007 har Per Gunnar Hjorthen vært historielagets representant i styret og er styreleder for aksjeselskapet moment rana AS.

Ledere i historielaget

Styremedlem Mary Ann Dahl ble utnevnt som æresmedlem for sitt engasjement, kunnskapsrike og langvarige engasjement for Rana historielag på Årsmøte 2023. Blomster og gave overrekkes av lagets leder og æresmedlem Per Gunnar Hjorten.

Æresmedlemmer