Heltzens Minnefond

“Torvet i Moholmen år 1900” malt av Johan Trønsdal

Styret i Rana Historielag administrerer Iver Ancher Heltzens minnefond. Formålet med fondet er å stimulere til kultur- og naturhistorisk arbeid og forskning med lokal tilknytning. Dette skjer ved årlig utdeling av stipender og støtte til prosjekter, forskning og annet arbeid som er interessant i lokalmiljøet. Arbeidet skal enten være aktuelt som stoff i Årbok for Rana og/eller ha et generelt høyt kvalitetsnivå. 

Søknadsfrist er 31.12 hvert år, og begrunnet søknad sendes til post@ranahistorielag.no eller Rana historielag, Postboks 1130, 8602 Mo i Rana, merket ”Heltzen”. Historielagets styre vil vurdere innkomne søknader, avgjørelsen offentliggjøres på årsmøtet.

Hvem har mottatt tildelinger av Heltzers Minnefond tidligere? 

Handlekurv