Årbok for Rana

Et viktig bidrag til lokalhistorien siden 1968

“Torvet i Moholmen år 1900” malt av Johan Trønsdal

I 1968 utga Rana museums- og historielag “Årbok for Rana med omliggende distrikter”. Rana museumslag og Rana historielag var nettopp slått sammen til ett lag. Den første formannen i det sammenslåtte laget var rektor Arne Grønlie, som også var med i den første årbok-komitéen. De andre komitemedlemmene var konservator Nils Hallan og Kristian Berg.


I forordet til den første årboka står det at den først og fremst er en lokalhistorisk publikasjon, men at man også har gitt plass til verdifulle artikler om andre emner “innenfor humaniora og naturvitenskap”.    “Våre medlemmer har krav på å få boka i posten hvert eneste år” sto det, og det løftet har foreningen holdt. Hundrevis av artikler er publisert innenfor et bredt spekter av lokalhistoriske og andre tema. “Årbok for Rana” er blitt det viktigste historiske skriftet i lokalsamfunnet.

Redaksjonskomiten for Årboka

Fra høyre: Reidar Ryssdal, Kirsti Nielsen, Trond Kenneth Larsen Kalås, Jan Birger Johansen, Berit Stifjeld og Per Gunnar Hjorthen.

Er du interessert i å skrive bidrag til årboka? Arbeidet med årboka pågår hele året. Vi er glade for alle innspill, og tar gjerne imot bidrag til årets eller neste års årbok. Hvis du har stoff som du tenker kan være aktuelt så ta kontakt med oss. 

Hovedtema i Årbok for Rana fra 2013

Handlekurv