Tildelinger

Heltzens minnefond

1999

 • Per Straumfors  –  nordnorsk klegg
 • Helge Monsen  –  modell av gamle Mo
 • Moheia vg skole  –  valgfag, Jordbruprosjektet
 • Storforshei skole  –  lokalhistorieprosjekt

2000

 • Ann Kristin Asgard  –  hovedfag i forming, Tekstil kulturarv fra Vefsn
 • Ranen Husflidlag  –  veving av åkleder som forarbeid til bok
 • Ann Elise Altermark  –  kopiering av kirkebøker
 • Ivar Roger Hansen  –  manusarbeid Ole Tobias Olsen

 2001

 • Gunnar Bjørnvik – Jektbygging
 • Joar Jordbru – Registrering av gjenstander på Jordbru
 • Berit Oksfjellelv – Navneforskning i Bleikvasslia
 • Nordvika handelssted, Dønna

2002

 • Røvassdalen skytterlag – Jubileumsbok
 • Mo idrettslag – Jubileumsbok
 • Gunnar Bjørnvik – Nordlandsjekt, utstyr
 • Ann Kristin Klausen – Ærfuglen langs norskekysten
 • Båtbyggerlauget – nordlandsbåtbygging
 • Rana museum , naturhistorisk avd. – Åpent fagseminar
 • Rana slektshistorielag – Prosjekt Gård og slekt
 • Rana zoologisk forening – Amfibieprosjektet

2003

 • Ytre Rana Bondelag – Årestua på Brendbergli
 • Øvre Dunderlandsdalen Historielag – Bok om Øvre Dunderlandsdalen
 • Båtbyggerlauget Ranen – Rigg,beslag og seil
 • Gunnar Bjørnvik – Sluttføring prosjekt Nordlandsjekt

2012

 • Øvre Dunderlandsdalen Historielag  –  Opprusting av ferdavegen Hjartåsen – Krokstrand
 • Thor Båsmo Johansen  –  Digitalisering av gamle bilder
 • Onøy/Lurøy lokalutvalg  – Skilting og merking av fluktruta fra “Lurøyaffæren” 1944
 • Ytre Rana historielag   –  Montering av hestevandring på Utskarpen bygdemuseum

2013

 • Mo i Rana Soroptimistklubb  –  biografi om Astrid Storhaug
 • Lapplias Venner  –  profilering av husmannsplassen Lapplia
 • Polarsirkelen Friluftsråd  –  merking av tursti til Crux på Renga
 • Rana Zoologiske forening / Norsk ornitologisk forening –  kartlegging av taksvaler

2014

 • Svein Håkon Granlund  –  Langvassgrendværingens langtidsperspektiv
 • Hubroprosjektet på Sleneset  –  innkjøp av viltkamera

2016

 • Jarle Nermark og Terje Ånonli  –  utgivelse av bygdebok om og fra Bjerkabygden / Bjerkadalen
 • Ånes Velforening  –  etablering og skilting av tursti på Ånes / Båsmoe
 • Mo Orienteringsklubb  –  Kultur-orientering med produksjon av hefte om stedsnavn, historie og geologi
 • O-gruppa Korgen Idrettslag – Registrering av kulturspor, utarbeidelse av kunnskapsbank

2017

 • Rana Slektshistorielag  –  GOSIR (gårds- og slektshistorie i Rana, bind II)
 • Rana Zoologiske forening – kartlegging av taksvaler

2018

 • Mo menighet  –  jubileumsbok om Mo kirke som feirer 300 årsjubileum i 2024
 • Rana slekthistorielag   –  GOSIR (gårds- og slektshistorie i Rana, bind III)
 • Sissel Lillebjerka  –  forprosjekt til bok om kamkaka
 • Ingebjørg Weiss  –  forprosjekt om innsamling av informasjon om sameskolen i Rana fra år 1700.

2019

 • Rana Museum  – støtte til Ravnåsamlingen som et av fem utstillingselementer i forbindelse med nyåpningen i juni 2019
 • Raanen Vuodna  –  bidrag til et synliggjøringsprosjekt om samisk kultur, historie, landskap og identitet i Rana
 • Hemnes båtbyggerhistoriske Forening  –  bokprosjekt om båtbyggerhistorien i Ranfjorden

2020

 • Hallvard Kjelen – Bokutgivelse som tar for seg forholdet mellom kultur og natur i litteratur som er utgitt på Helgeland og i Västerbotten
 • Raanen Saemieh – Støtte til prosjekt som har som formål  å dokumentere samiske kulturminner i den nord-østlige delen av Rana Kommune.

2021

 • Rana sopp- og nyttevekstforening – DNA-analyse av sopp på Helgeland
 • Helgeland Museum – Prosjekt bygningshistorie og dendrokronologi på Træna
 • Thor Helge Eidsaune – Bokprosjekt ” I skyggen av jernmalen – den ukjente historien”

2022

 • Stein Grov Eilertsen – Syning av bunad etter tegning av Iver Ancher Heltzen
 • Rana Zoologiske forening, Birdlife Rana og Kystlaget Ranfjord for renovering av Bakkenaustet på Ytteren
 • Helgeland Museum avd. Rana for digitalisering av Helge Monsens bymodell av gamle Mo