Årbok for Rana

Et viktig bidrag til lokalhistorien siden 1968

I 1968 utga Rana museums- og historielag “Årbok for Rana med omliggende distrikter”. Rana museumslag og Rana historielag var nettopp slått sammen til ett lag. Den første formannen i det sammenslåtte laget var rektor Arne Grønlie, som også var med i den første årbok-komitéen. De andre komitemedlemmene var konservator Nils Hallan og Kristian Berg.

I forordet til den første årboka står det at den først og fremst er en lokalhistorisk publikasjon, men at man også har gitt plass til verdifulle artikler om andre emner “innenfor humaniora og naturvitenskap”.    “Våre medlemmer har krav på å få boka i posten hvert eneste år” sto det, og det løftet har foreningen holdt. Hundrevis av artikler er publisert innenfor et bredt spekter av lokalhistoriske og andre tema. “Årbok for Rana” er blitt det viktigste historiske skriftet i lokalsamfunnet.

Hovedtema i Årbok for Rana fra 2013

2013      Viktige kvinner i Ranahistorien

2014      Grunnlovs- og andre jubileum

2015      Krigshistorier

2016      Mo sentrum – og lokal pop-historie

2017      Samferdsel og kommunikasjoner

2018      Opprør og engasjement i 1970-åra

2019      Verneverdige bygninger

2020      Teater- og revyhistorie

2021      Turismen etter 1960

2022     Fjellgårdene ved mellomriksveien

Lenkene nedenfor gjør det mulig å finne frem til samtlige artikler som er skrevet i årbøkene opp i gjennom årene. Du finner samtlige årbøker på Rana bibliotek, og med unntak av årgangene 1968, 1969,1974,1982,1983, 1985, 1997 og 2011 kan du bestille årbøkene direkte fra Rana historielag.

Til bestillingsskjema for alle årbøker –>

Er du interessert i å skrive et bidrag til årboka?

Arbeidet med årboka pågår hele året. Vi er glade for alle innspill, og tar gjerne imot bidrag til årets eller neste års årbok. Hvis du har stoff som du tenker kan være aktuelt så ta kontakt en ett av medlemmene i redaksjonutvalget som for tiden består av: Klaus Solbakken, Berit Stifjeld, Trond Kenneth Larsen Kalås, Toril Sommerli, Synnøve Solbakk eller Per Gunnar Hjorthen

Her kan du søke på forfatter eller artikkelnavn for samtlige årbøker

I tillegg har biblioteket laget en “søkemotor” der du kan finne samtlige artikler som er publisert i årbøkene.

Klikk her for å komme til søkemotoren