Arbeiderbevegelsens historielag i Rana

Laget ble stiftet i 1981 av Rana Faglige Samorganisasjon, som en oppfølging av de lokale jernarbeider-dagene året før. Lagets formål er å samle inn historisk materiale fra arbeiderbevegelsens lokalorganisasjoner gjennom skriftlig dokumentasjon, fotografier og i form av muntlige beretninger.

Fra 1985 har Arbeiderbevegelsens historielag utgitt “årbøker” med formål å beskrive arbeiderbevegelsens plass i lokal-samfunnets utvikling i det 20. århundre.

Det meste av dette kan man finne i lokalsamlingen ved Rana Bibliotek. Noen av årbøkene kan kjøpes ved henvendelse til Arbeiderbevegelsens historielag i Rana på E-postadresse: dag.lundvang@rananett.no

Årbøker utgitt av Arbeiderbevegelsens historielag

1985

 • Utvalg av bilder fra vårt fotoarkiv.

1986

 • Intervju med Harald Lange av: Herman Hermansen.
  Fra hans oppvekst på Storforshei til livet som pensjonist på Mo.
 • På Gjengrodde stier av: Herman Hermansen.
  Vandring på gjengrodde stier ved Storforshei sammen med Harald Lange.
 • Om utviklingen av den lokale Arbeiderbevegelse 1902 – 1913 av: Dag Lundvang.
  Dannelse av Lokale faglige og politiske organisasjoner i Rana fra 1902 til 1913.
 • Fuglstrand Malmfelt av: Herman Hermansen.
  Om streiken ved jernmalmgruvene ved Fuglstrand i Hemnes Kommune år 1895.

1987

 • Folkets Hus på Mo av: Dag Lundvang.
  Om bygging, drift, restaurering, samt kjøp og salg av Folkets Hus på Mo.
 • En kvinne fra Fagerjorda av: Herman Hermansen.
  Basert på samtale med Jenny Hovind fra Grønfjelldal. Om henne og samfunnet hun levde i.
 • Erindringer omkring Båsmo Kisgruver av: Erling Olsen.
  En erindring om oppvekst og levekår på Båsmo fra 1882 til 1940.
 • Anna Siladal fra Grønnfjelldal av: Herman Hermansen.
  Den første kokka ved Båsmo Gruver.
 • Rallaren Jens Moen fra Mo i Ranen av: Herman Hermansen.
  Et møte med en rallar fra Rana i 1942 og det som senere fulgte.
 • Mo Telefonkompani av: Dag Lundvang.
  En fortegnelse over kompaniets abonnenter i 1914.

1988

 • Malmkjøringa fra Raufjellgruva av: Herman Hermansen.
  Elias Raurapet forteller om malmkjøringa fra Raufjell til Mo 1914 – 1916 .
 • Rapport om svovelkisen ved Rødfjellet av: Herman Hermansen.
  En rapport fra gruva ved Rauvatnet av ingeniør Smith.
 • Nils Hovinds beretninger av: Evy Eriksen.
  Erindringer fra hans liv fra Ofotbanen i 1899 til Norsk Jernverk i 1950.
 • Jernarbeidernes organisasjon av: Dag Lundvang.
  Om Jernarbeidernes fagforeninger i Rana 1904 – 1924
 • Våre arkiver av: Dag Lundvang
  Oversikt over lagets arkiver pr 1.1-1988.

1989

 • Et 80-årsminne – og historien som gjentar seg av: Herman Hermansen.
  Intervju med fru M. P. om hennes oppvekst ved Dunderlandsverket
 • Utdrag av intervju med Carl Furuly av: Ivar Hartviksen.
  Fra hans tid som jernverksarbeider og formann i Mo Jern og Metall.
 • Beretning om Mo Jern og Metallarbeiderforening av: Dag Lundvang.
  De første 10 år av foreningens historie.

1990

 • Alfred Hasselbom – En pioner og sagnfigur av: Herman Hermansen.
  Noen glimt fra gruveingeniørens liv og virksomhet i Rana og Sulitjelma
 • Morgendemring – ei 70 år gammel handskrevet avis av: Evy Eriksen.
  Utdrag av artikler fra avisa til det sosialdemokratiske og det kommunistiske ungdomslag på Båsmo
 • Ei gruve og ei fagforening – Båsmo Bergarbeiderforening av: Dag Lundvang
  Om den første fagforening i Rana og den første forening for Gruvearbeidere i Norge 1896 -1898.
 • Oversikt over 16 og 35 millimeter film fra Rana av: Ivar Hartviksen
  Fra Jernverkets filmarkiv

1991

 • Bondesønnen, slusken og funksjonæren av: Herman Hermansen.
  Intervju med Gyda og Normann Møllersen. Om livet på Nordlandsbanens anlegg.
 • En jernbanetragedie i Gullsmedvik jula 1945 av: Herman Hermansen.
  Ei ulykke i vikaskjæringa med flere krigsfanger som offer.
 • Bare ei kokke og en nyrestein av: Herman Hermansen.
  Fra anleggstid på Nordlandsbanen i 1944.
 • Et mislykket ”attentat” på Johan Nygaardsvold i 1947 av: Herman Hermansen.
  Fra statsministerens besøk på Krokstrand sommeren 1947.
 • Jernbanen – en kulturbærer gjennom distrikts-Norge av: Herman Hermansen.
  Intervju med Johannes Otnes vinteren 1991.
 • Tidsbilder fra arbeiderbevegelsen i Rana av: Reidar Ryssdal.
  Tre beskrivelser om forholdene i Rana gitt av Anton Kalvaa, Eivind Reiertsen og Fridtjof Strøm.
 • Jernbanen i et utviklingsland av: Dag Lundvang.
  Nordlandsbanen i et nasjonalt perspektiv.

1993

 • Om lærde menn fra kontinentet og dumme kjærringer på Storforshei av: Herman Hermansen.
  Samtale med Juul Nilsen om folk på Storforshei da DIOC ble bygd
 • Nordlys-Gubben. Organ for Nordlyset Arbeiderforening av: Evy Eriksen.
  Utdrag fra fagforeningens handskrevne avis 1904 – 1906.
 • Kort om tuberkulosen og dens virkninger i Rana av: Ivar Hartviksen.
  Om tuberkulosen og forholdene i Rana-distriktet 1920 – 1925.
 • De første år for samorganisasjonen i Rana av: Dag Lundvang.
  Utdrag fra protokoll for Mo Arbeiderorganisasjon 1902 – 1907.

1994

 • Heramsgruva på indre Mofjell av: Herman Hermansen.
  Om gruvedrift på bly og sink øst i Mofjellet omkring 1910.
 • Samtale på gammelbenken 7, februar 1981 av: Herman Hermansen.
  Konrad Edvin Rikmo forteller om sin tid ved Mofjell Gruver 1929 – 1939.
 • Kort om skjerpe og gruveaktivitet i Mofjellet fra gammelt av av: Bjørne Endresen.
  Om Sølvbergrimet av Petter Dass og ranværingers dårskap.
 • Mofjellet gruvearbeiderforening 1929 – 1987 av: Dag Lundvang.
  Om en fagforenings virksomhet basert på tilgjengelige protokoller.
 • Møringen som ble gruveslusk og jernverksarbeider av: Ivar Hartviksen.
  Tormod og Aslaug Wenås forteller om tida i Mofjellet og på jernverket.

1995

 • Rapportene til Stockholm 1944 – 1945 av: Dag Lundvang.
  Gjengivelse av og kommentarer til de illegale rapportene fra Rana til Stockholm under krigens siste år.
 • Flukten til Sverige høsten 1941 av: Ivar Hartviksen
  Intervju med Sven Gullholm om flukten og oppholdet under krigen.
 • Litt om arbeiderbevegelsen i Rana før, under og etter krigen av: Ivar Hartviksen.
  Intervju med Per Karstensen om forholdene i Rana i denne tidsepoken.
 • En lokal profitørsak fra krigens dager av: Herman Hermansen.
  Om en rettssak mot firmaet Rana-bygg og dets virksomhet under krigen.

1996

 • Båsmo Gruver og gruveindustriens inntog i Rana av: Ivar Hartviksen.
  Om utvikling og avvikling av gruvedriften på svovelkis i Båsmofjellet.
 • Om streik og streikevaabenet av: Ivar Hartvigsen / Bernhard Bengtson.

 

 • Om utviklingen av gruvedrift i Båsmo og den etterfølgende bergverksdrifta av: Bjørne Endresen.
  Et bergverksteknisk perspektiv på uttak av svovelkis på Båsmo og ved Malmhaugen.
 • Minner om arbeiderbevegelsen fra barndomsårene her i Mo i Rana av: Ole Fagerdal.
  Fra Ole Fagerdal’s beskrivelse til professor Edvard Bull om oppvekst og arbeidsliv i Rana. Litt om Ole Fagerdal – portrett i Rana Blad 22, april 1951.
 • Båsmo Bergarbeiderforening, stiftet 6,september 1896 av: Dag Lundvang.
  Gjengivelse av protokoller og skriv fra foreningens virksomhet fra stiftelsen i 1896 til foreningens oppløsning høsten 1898.

1997

 • Veiarbeidernes kamp av: Dag Lundvang.
  Om veiarbeiderne på Saltfjellveien og deres streik for bedre lønn i de harde 30-åra.
 • Nære og fjerne begivenheter i 1930 årene av: Per Karstensen.
  En erindring om oppvekst og modningstid i 1930-årenes Rana.

1998

 • Hanny Bogevold Jamtli av: Evy Eriksen.
  Om en av jenteidrettens pionerer i Rana.
 • Frihet – Sundhet – Kultur av: Dag Lundvang.
  Om arbeideridrett og politikk i 30-årenes Rana.
 • Min ungdomstid i Dalsgrenda av: Erling Mikalsen.

1999

 • Norsk Jernverk i et samfunnsøkonomisk perspektiv av: Ivar Hartviksen.
  Om Jernverkets økonomiske betydning for det norske samfunn.
 • Da Rana ble omstilt av: Dag Lundvang.
  En beskrivelse av omstillingen i Rana fra 1988 til 1994 med blikk på hvordan det var før og hvordan det ble etterpå.

2000

 • Historia på Internett av: Ivar Hartviksen.
  Hvordan lokalhistoria kan formidles gjennom internett.
 • På terskelen til den moderne tid av: Reidar Ryssdal.
  Hvordan kan gamle gruve og anleggsminner å bidra til å forklare arbeiderbevegelsens gjennombrudd i Nordland.
 • Kraftbyggerne av: Dag Lundvang
  Om arbeidernes fagforening ved Røssåga kraftanlegg.

2001

 • Framtidsfolket av: Dag Lundvang.
  Om utviklingen av den politiske arbeiderbevegelse i Rana fra 1893 til 1945.
 • Røde Hærmenn på Helgeland av: Dag Ingemar Børresen.
  Om Mo Kommunistiske parti fra 1945 til 1955.

2002

 • Da Rana møtte den moderne tid av: Reidar Ryssdal.
  Fra avisa Klassekampen, organ for Norges Sosialdemokratiske Ungdomsforbund.
 • Rallarliv – Minder fra Dunderlandsanleggets begyndelse av: Reidar Ryssdal.
  En erindring skrevet av Fridtjof Strøm. Gjengitt av Reidar Ryssdal.
 • Fridtjof A Strøm. Rallar og Redaktør av: Reidar Ryssdal.
  Et portrett av fagforeningsmannen og redaktøren Fridtjof A Strøm.

2006

 • Enhetens Jernlenke av: Dag Lundvang.
  Om Mo Jern og Metallarbeiderforening gjennom 60 år.

2009

 • Gammel i Rana før og nå av: Audhild Sørfjordmo
 • Om å bli gammel i Rana i tidligere tider sammenlignet med vår tid. Kåseri av Per Karstensen på AHR-årsmøte 2005 av: Evy Eriksen
 • Om Ranas utvikling fra nødsår til velferdssamfunn. Kåseri av Tor Jakobsen på AHR-årsmøte 2006 av: Evy Eriksen
 • Om Jernverksbyens vekst slik jeg opplevde den. Rana i etterkrigstid av: Dag Lundvang
  Om Ranas utvikling fra krig til velstand

2011

 • Reparatør og anleggsarbeider av: Audhild Sørfjordmo
 • En tragisk dødsulykke av: Sigurd Hansen
  Intervju med Sigurd Hansen om hans tid som anleggsarbeider og reparatør på Jernverket.
  Om en kollisjon mellom to jagerfly over Svartisen 1956
 • Arbeiderpartiet i Rana av: Dag Lundvang
  Om arbeiderpartiets utvikling i Rana fra 1892 til 2010