Andre utgivelser

Vår ferskeste utgivelse: Tor Jacobsens “Smeltedigelen” som lydbok

I 1988 kom vår lokale journalist og historieskriver Tor Jacobsen ut med “sagaen om jernverksbyen Mo i Rana”, hans kanskje beste bok Smeltedigelen. Den er forlengst utsolgt fra forlaget, men historielaget har nå gitt den ut som lydbok. Reidar Sørensen leser, her kan du skaffe deg 9 timers spennende underholdning  –  og historieundervisning!


Rana historielag har gitt ut 6 bøker som omhandler viktige sider av Ranas historie

Alle bøkene (unntatt Rana-albumet som er utsolgt) kan bestilles ved å fylle ut vårt bestillingsskjema

Malm, makt og mennesker

Utgitt 2007

Ranas historie 1890-2005
Skrevet av Hilde Gunn Slottemo

Ranas historie er fortalt som en endringsprosess gjennom fire hovedfaser. Den første perioden, 1890–1940, var preget av internasjonal gruveindustri og av sosialdemokratiets gradvise framvekst. I den andre fasen ga den tyske okkupasjonsmakta arbeid og økonomisk blomstring, men førte også med seg store menneskelige lidelser, særlig for de mange russiske krigsfangene som fantes i området. Med etableringa av Norsk Jernverk i 1946 skjedde ei utvikling med tilflytting, tettbebyggelse og tungindustri. Den statlige industriperioden utgjør et nasjonalt intermesso i Ranas historie, og avløses rundt 1990 av en periode hvor produksjonsforholdene igjen preges av internasjonale økonomiske bånd og utenlandsk eierskap.
Les mer om boken…

Ranens Beskrivelse

Utgitt 1975

Dette er opptegnelser gjort av sokneprest Iver Ancher Heltzen (1785 – 1842), ferdig skrevet i 1834 men først utgitt 141 år senere…

For alle natur- og kulturhistorisk interesserte er denne boka et funn. Ikke noe sted finnes en så detaljert samtidsdokumentasjon over Rana og Helgeland på begynnelsen av 1800-tallet.

Topografi, geologi, bergverk, planter og dyreriket behandles først i boken. I andre del tar Heltzen for seg samene, eiendomsforhold, byggeskikker, drakter, “huuslige tilstander”, næringsliv og fiske. Og boka er godt illustrert av Heltzens egne håndtegninger i farger.

Les mer om forfatteren her

Det lengtende sinn

Utgitt 1999

Om fotografen Barbara Baarsen Bostrøm (1875 – 1943). Skrevet av Leif Alstadhaug

Forfatteren tegner et portrett av en særegen kvinne, og presenterer et utvalg av bilder, malerier og dikt som hun ydet til den lokale og regionale kunsthistorien.

Les om Barbara Baarsen Bostrøms livshistorie her

Leif Alstadhaug (f.1936) har skrevet flere lokalhistoriske bøker, vært redaktør for Årbok for Rana i mange år og også bidratt med mange artikler i årbøker for Rana, Helgeland og Nord-Trøndelag.

Norske folkeeventyr og sagn

Utgitt 1987

Samlet av Ole Tobias Olsen (1830 – 1924)

Ole Tobias Olsen var blant annet sogneprest i Rana, han er også kjent som “Nordlandsbanens far”. Han hadde mange jern i ilden og var en ivrig talsmann for nord-norsk kultur og åndsliv.

Ved innsamlingen av stoff til denne boka  –  som skjedde i perioden 1909 – 12  – sørget han for å redde et meget særpreget og omfattende tradisjonsstoff fra å gå i glemmeboka.

Denne utgivelsen er et faksimile-trykk av den opprinnelige boka som ble utgitt i 1912.

Les mer om Ole Tobias Olsen her

Ranas skolehistorie

Utgitt 1988

Skrevet av Per Karstensen

Med dette verket fikk laget realisert et gammelt prosjekt: en skolehistorie som gir en bred framstilling av skolen både i fortid og i de omskiftelige etterkrigsårene i Rana. Skolen er en viktig del av samfunnet, derfor er rikshistorien rammen om skolehistorien, og utviklingen og begivenhetene i lokalsamfunnet fundamentet som skolehistorien bygger på.

Rana skolehistorie gir et vesentlig bidrag til kartleggingen av både vår fjerne og vår nære lokalhistorie. Med gode henvisninger vil det tjene som kildeskrift for framtida.

Per Karstensen (f.1915) har vært lærer i folkeskolen, lektor i realskolen og gymnaset. Han ble den første ordføreren i storkommunen Rana, og satt på Stortinget fra 1965 til 1981. Han har også skrevet flere jubileumsberetninger og et stort antall bidrag til årbøker.

Rana-albumet

Utgitt 1994

Bildebok med historiske bilder fra Rana fra perioden 1870 – 1990.

Dette er ei billedhistorie fra Rana som ble så populær at den forlengst er utsolgt…

Tanken var å samle og presentere et representativt utvalg av Rana museums store bildesamling samt å gjøre et bredere publikum kjent med