Møbelsnekker Håkon Loe 1881 – 1965

En arbeidsgruppe fra Rana historielag bestående av Hans Kristian Hansen, Kristen R. Røssvoll og Ole Petter Rundhaug har i perioden 2021-23 bistått Helgeland museum ved bygningsvernavdelingen i Mosjøen i arbeidet med å dokumentere møbelsnekker Håkon Loe sitt verksted og hans produksjon. Verkstedet ble bygd i 1918 i Kaialund i Mo sentrum og har stått uberørt siden Håkon Loe døde i 1965. Det er bevart takket være familiens store forståelse av dets kulturelle og historiske verdi og eies i dag av snekkerens oldebarn.

Loe laget møbler av svært høy kvalitet til Meyergården og private i Rana og i Nordland. Flammebjørk fra Dunderlandsdalen var et mye brukt materiale i produksjonen som er svært godt dokumentert takket være en systematisk møbelsnekker som etterlot seg tegninger, maler, verktøy og arbeids- /regnskapsbøker i verkstedet.

Rana historielag v/ Ole Petter Rundhaug holdt et foredrag om Håkon Loe på fortellerkvelden 5.april 2022 –link til foredraget

Ulike nasjonale fagmiljø vurderer et slikt komplett bevart snekkerverksted fra denne perioden i en by som svært bevaringsverdig. Samtidig har ranværingene som har fått anledning til å besøke verkstedet gitt uttrykk for at en må ta vare på et av de siste minnene fra den tid håndverkerne bygde byen.

Helgeland museum har foreløpig konkludert med at en vil ta vare på innholdet til verkstedet som verktøy og arkiv samtidig som snekkerverkstedet og arbeidet (møbler) skal bli en del av den permanente utstillingen på Moment. Hvordan dette skal gjennomføres, vil bli avklart gjennom et nytt prosjekt med Rana museum som prosjektansvarlig hvor en også ønsker et nært samarbeid med Rana historielag.

Handlekurv