Blåskilt I Rana

I 2022 tok Rana museum og Rana historielag initiativ til å velge ut og markere kulturhistoriske byggverk i Rana med spesiell skilting – såkalte Blåskilt. Målet er å skape tilhørighet og stolthet for både ranværinger og nye tilflyttere, bygge identitet, fortelle historier og gi byen særpreg. Det vil også gi en sterk signaleffekt om betydningen av å ta vare på bygg som har vært viktige i Ranas historie. 
Prosjektet har tilslutning fra Fortidsminneforeningen, Nasjonalbiblioteket, Rana Utvikling og Rana kommune (teknisk sektor, kultur- og kommunikasjonsavdelingen). I 2022 bidro Rana historielag og Rana Utvikling med kr 50 000 hver, det ga økonomi til å få produsert og satt opp 15 skilt. Rana
kommune og Rana historielag har finansiert 10 nye Blåskilt, som vil bli satt opp i løpet av 2024.
Det er produsert et kart over de 15 første byggverkene som kan fås på Rana museum, det betyr at man på egen hånd kan vandre og finne Blåskiltbyggene. Byggverkene med Blåskilt skal etter hvert merkes med QR-kode og/eller bli registrert som Kulturpunkt, slik at man kan finne nærmere informasjon på nettet.

Ta også en titt på blåskiltfilmen

Bilde av blåskilt: 

Handlekurv